No two are the same
No two are the same
No two are the same
No two are the same
Informace a kontakty

Sportovní klub Lutra byl založen v květnu 2008 a sídlí ve Stráži pod Ralskem na adrese Pod Kaplí 494. Lutra je latinsky vydra, která je také ve znaku klubu. Prvotním záměrem bylo vytvořit zázemí pro míčové hry, orientační běh a další sporty, o které by ve Stráži mohly mít děti zájem, ale zatím nejsou organizovány. V počátcích se Sportovní klub soustředil na míčové hry, především na vybíjenou a volejbal chlapců a mužů a angažoval se v asociaci sport pro všechny. Děti se zúčastňovaly např. turnajů ve vybíjené, soutěže Medvědí stezka apod. Od roku 2013 se klub začal nově věnovat ringu. Děti se schází  pravidelně vždy ve čtvrtek od 16 do 18 hodin v místní tělocvičně nebo na hřišti a začaly se zúčastňovat oblastních soutěží v tomto sportu. Ve vlastnictví oddílu je také klubovna a hřiště tzv. Soví vrch.

 

 
 

PROGRAM

Činnost během roku je rozdělena mezi: tréninky a turnaje

Schůzky

Jsou pořádány zpravidla jednou týdně a jsou základem  naší činnosti. Náročnost a četnost je upravena podle věku a schopností dětí. 

schůzky :             čt 15:00 – 18:00

ZÁZEMÍ

Je tvořeno:  Klubovnou 


S bližšími informacemi se můžete seznámit zvláště pokud máte zájem o ubytování.

Adresa: Pod Kaplí 494, Stráž pod Ralskem 471 27
 E-mail: SK-Lutra@email.cz
 

Vedoucí:

Jiří Musil
tel.: 733 665 954 | e-mail: musil-jiri@seznam.cz


Finančními příspěvky nás podporují

Copyright © 2016 Sportovní klub Lutra, Stráž pod Ralskem | Všechna práva vyhrazena.